Виховна робота школи


Сенс життя в тому, щоб робити добро іншим людям. (Арістотель)
Виховання — велика справа: воно вирішує долю людини. (В. Бєлінський)


Виховна система школи – це спосіб організації життєдіяльності та виховання членів шкільного співтовариства, який становить цілісну, упорядковану сукупність компонентів і сприяє розвиткові особистості та колективу. Виховна система будується на ініціативі, самостійності, творчому підході до виконання різних справ учнями, учителями і батьками, враховує вікові особливості школярів та можливості школи як виховного центру мікрорайону. Основна мета виховної роботи школи - це виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості відповідно до національних та загальнолюдських цінностей.Виховний процес у Кам'янець-Подільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6 забезпечується нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, здійснюється згідно законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепціями національно-патріотичного виховання, превентивного виховання. Також відбувається методологічна орієнтація діяльності педагогічного колективу щодо реалізації виховної системи «Громадянин ХХІ століття» згідно з положеннями Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки, програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». На виконання Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в школі створюються й впроваджуються конкретні програми розвитку системи виховання, її інформаційного, методичного забезпечення. Головна увага приділяється формуванню громадянина - патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, вихованню громадянина з демократичним, вихованню в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. Виконуючи основні завдання виховання учнів, педагогічним колективом використовуємо різноманітні форми й методи роботи: колективні творчі справи, години спілкування, бесіди, свята, зустрічі, екскурсії, конкурси, огляди, акції, виставки тощо. З метою стимулювання учнівських колективів у школі діє рейтингова система оцінки їх діяльності. Як підсумок виховної діяльності класів та класних керівників, в кінці навчального року проходить нагородження перехідними знаками.

Центри виховної роботи в школі є організуючими центрами виховної роботи з школярами різних вікових категорій, які навчаються в даному закладі; членами первинних осередків дитячо-юнацьких об’єднань, які діють на базі закладу; класними керівниками, керівниками гуртків, об’єднань за інтересами, організаторами дозвіллєвої та виховуючої діяльності з дітьми.